Kalatalousaluetoiminta käynnistyy

Kalastuslain mukaan kalastusaluetoiminta päättyy 31.12.2018 ja kalastusalueet korvataan alkuvuodesta 2019 perustettavilla kalatalousalueilla. Järviseudun kalatalousalueen perustamiskokous järjestetään  ELY-keskuksen toimesta Lappajärvellä 19.2.2019. Lisätiedot kokouksesta sekä kalatalousaluetoiminnan käynnistymisestä löydät alla olevasta linkistä:

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalatalousalueiden-ensimmaiset-yleiskokoukset

Mikä on kalatalousalue?

Uuden kalastuslain mukaisesti muodostettavat kalatalousalueet aloittavat toimintansa vuoden 2019 alussa. Kalatalousalue muodostuu kalataloudellisesti riittävän suuresta yhtenäisestä alueesta. Siirtymäajalla vanhan lain mukaiset kalastusalueet hoitavat tiettyjä välttämättömiä, uuden lain mukaisia kalatalousalueen tehtäviä.

Mitkä ovat kalatalousalueen tehtävät?

Kalatalousalueen tehtävänä on kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu. Sitä varten kalatalousalue laatii käyttö- ja hoitosuunnitelman, joka hyväksytään ELY-keskuksessa. Kalatalousalue vastaa suunnitelman toimeenpanosta ja sen vaikutusten seurannasta.

Kalatalousalue hoitaa kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvän tiedotuksen, järjestää kalastuksenvalvonnan sekä kerää seurantatietoja kalastuksesta ja kalakantojen hoitotoimenpiteistä. Lisäksi kalatalousalue edistää yhtenäislupa-alueiden muodostamista sekä jakaa viehekalastuksesta kertyneet korvausvarat vesialueen omistajille.

Kenellä on päätösvalta kalatalousalueella?

Kalatalousalueen päätösvaltaa käyttää yleiskokous. Oikeus kokousedustajaan on osakaskunnilla, osakaskuntiin kuulumattomilla riittävän suurten vesialueiden omistajilla sekä valtakunnallisilla kalastusalan järjestöillä.