Mikä on kalastusalue?

Suomi on jaettu noin 200 kalastusalueeseen. Kalastusalue on jäsentensä yhteistoimintaelin ja yleishyödyllinen yhteisö, joka edistää ja kehittää toimialueensa kalataloutta. Kalastusalueen jäseniä ovat sen toimialueen osakaskunnat, muut vesialueiden omistajat, alueella toimivat ammattikalastajien järjestöt sekä virkistyskalastajien eduista huolehtivat järjestöt.

Kalastusalueilla on julkiseen hallintoon liittyviä tehtäviä, jotka määritellään kalastuslaissa. Kalastusalueet voivat hoitaa sopimusten mukaisesti myös kalavesien omistajille kuuluvia tehtäviä, esimerkiksi kalastuslupien myyntiä.

Ylintä päätäntävaltaa kalastusalueessa käyttää kalastusalueen vuosikokous. Käytännön hallintotehtävistä vastaa kalastusalueen kokouksen valitsema hallitus ja juoksevia asioita hoitaa kalastusalueen isännöitsijä.

 

Järviseudun kalastusalue käsittää Lappajärven ja Vimpelin kunnan sekä Alajärven kaupungin alueella sijaitsevat vesialueet (poislukien kuntaliitoksessa Alajärveen liittyneen entisen Lehtimäen kunnan alueella sijainneet vesialueet).

Järviseudun kalastusalue käyttää lupamyynnistään saamansa tulot kalavesien hoitoon. Vuonna 2013 kalastusalue istutti Lappajärveen 370 kg kolmekesäistä järvitaimenta sekä yli 10 000 kpl kesänvanhaa siikaa.

Järviseudun kalastusalue on Etelä-Pohjanmaan Kalatalouskeskus ry:n jäsen ja sitä kautta myös Kalatalouden Keskusliiton jäsen.