Lappajärven uistelulupa 2018

Järviseudun kalastusalue myy uistelulupaa koko Lappajärveen. Lupa oikeuttaa uisteluun enintään kahdeksalla vieheellä. Lupa on henkilökohtainen. Lupa ei oikeuta kalastukseen jokialueilla.

Uisteluluvan hinnat vuonna 2018

50 €/ kalenterivuosi
25 €/ viikko
15 €/ 2 vrk

Luvanmyyntipisteet

Lappajärven Osuuskauppa Nissintie 30, Lappajärvi 040-7139200
Hotelli Kivitippu Nykäläntie 137, Lappajärvi 06-5615000
Värivapari Oy Vähtärintie 1, Vimpeli 0400-563006
Kesport Hyöty-Puoti Kurejoentie 2, Alajärvi 06-5572486
Kanavan Kevari Myllykankaantie 5, Alajärvi 06-5574121
Seppo Keski-Vinkka Vinkantie 29, Lappajärvi 040-5010447
Tuomo Savola Helkanmäentie 10, Lappajärvi  040-7465966
internetissä lupaa myyvät:    
www.kalakortti.com    
www.kalastusluvat.net    

Luvan voi myös maksaa suoraan Järviseudun kalastusalueen tilille (FI75 5188 0740 0218 71), viestiksi uistelulupa sekä kalastajan postiosoite. Osoitetietoa tarvitaan, kun luvan lunastaneille kalastajille lähetetään jälkikäteen kalastustiedustelulomake. Lupa astuu voimaan maksuhetkestä tai muusta maksutositteeseen merkitystä päivämäärästä alkaen. Pidä maksukuitti mukana kalastaessasi!